Persian Language English Language

حضور تیم مدیریتی شهرداری و شورای شهر یزد در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد

حضور تیم مدیریتی شهرداری و  شورای شهر یزد در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد  شهردار و معاونین ایشان به همراه رئیس شورای شهر و اعضای محترم کمیسیون درآمد پایدار، سرمایه¬گذاری، بودجه شورای شهر یزد در مرکز خدمات سرمایه¬گذاری در جلسه نمایندگان مرکز خدمات حضور یافتند. نظر به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در حوزه عمران شهری و پیرو دعوت نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری در روز دوشنبه مورخ 15 آبان ماه 1396 رئیس محترم شورای شهر یزد به همراه شهردار محترم و اعضای کمیسیون درآمد پایدار، سرمایه ­گذاری، بودجه شورای شهر در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد حضور یافتند. در این جلسه که به دعوت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد برگزار شد، مهمترین چالشها و مشکلات سرمایه گذاری در حوزه عمران شهری یزد مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبادل نظر اعضا، راهکارها و پیشنهادات رفع موانع سرمایه گذاری در شهر یزد مطرح شده و زمینه همکاری نهادهای مرتبط با سرمایه­ گذاری در حوزه عمران شهری مورد توافق قرار گرفت.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :