Persian Language English Language

برگزاری سلسله جلسات پایش، تدبیر و راهبرد سرمایه گذاری در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد

برگزاری سلسله جلسات پایش، تدبیر و راهبرد سرمایه گذاری در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد جلسات هفتگی پایش، تدبیر و راهبرد سرمایه گذاری در استان یزد با ابتکار مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و با هدف آشنایی و واکاوی مسائل و چالش های سرمایه گذاری در استان یزد در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری در حال برگزاری است. این جلسات، با هدف آشنایی کارشناسان و مدیران مرکز خدمات با مباحث حوزه سرمایه گذاری در استان و هم چنین شناخت کارآفرینان و مدیران نخبه استان برنامه ریزی و اجرا می­شود. تا کنون چندین جلسه در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد با حضور کار آفرینان، فعالان بخش خصوصی، دانشگاهیان  و هم چنین مدیران با سابقه استانی انجام شده است. 

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :