Persian Language English Language

اطلاع رسانی اخبار اقتصادی و سرمایه گذاری در صد روز دولت دوازدهم

اطلاع رسانی اخبار اقتصادی و سرمایه گذاری در صد روز دولت دوازدهم هم زمان با انتشار اخبار اقدامات صورت گرفته توسط دولت در راستای بهبود عملکرد بخش های اقتصادی در صد روز اول دولت دوازدهم، این اقدامات توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد به اطلاع فعالان بخش های اقتصادی، نمایندگان تام الاختیار و سرمایه گذاران محترم می رسد. این اقدام که توسط وزارت اقتصاد و و دارایی و از طریق سامانه شادا در اختیار عموم قرار میگیرد اخبار فعالیت های عمده اقتصادی توسط وزارت اقتصاد را در حوزه های مختلف پوشش می دهد.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :