Persian Language English Language

بازدید سرزده استاندار یزد از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

بازدید سرزده استاندار یزد از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان "محمدعلی طالبی" استاندار یزد از بخش‌های مختلف مرکز خدمات سرمایه گذاری استان باز‌دید کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز دوشنبه هشتم بهمن‌ماه "محمدعلی طالبی" استاندار یزد و "عباس حیدری" مشاور و مدیرکل حوزه استاندار از بخش‌های مختلف مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و واحد دادرسی مالیات استان بازدید کردند.بیش از ۲۰ دستگاه استان یزد در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نماینده دار‌ند و با راه اندازی این مرکز تلاش شده است تا موضوع جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در استان با سازماندهی منسجم تری پیگیری شود.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :