Persian Language English Language

یزد در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور برتر شد

یزد در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور برتر شد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در ارزیابی های عملکرد برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد در سه ماهه سال 98 در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری برتر شناخته شد و مقام نخست را در کشور کسب کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، این ارزیابی ها بر اساس تهیه و تدوین گزارش اقتصادی سالیانه، تحلیلی اقتصادی، پیش جلسات و نیز اظهار نظرهای کارشناسی منجر به تصمیم سازی در سطح استان، تهیه آمارهای اقتصادی ماهانه، فصلی و سالانه و اقدامات مرتبط با توسعه اقتصاد منطقه ای بوده است.به گفته معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، تلاش برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد یکی از اولویت های این اداره کل است.محمد دهقان منشادی افزود: طی سالهای گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری اقدامات خوبی انجام شده است و استان یزد در بسیاری از شاخص های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری توانسته است رتبه های برتر را در سطح کشور کسب کند.وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همراهی و همدلی میان متولیان امور اقتصادی، یزد را در جایگاه شایسته خود قرار دهیم.اجرای برنامه های عملیاتی در بخش های مختلف نظارت مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالجاری است و چندی قبل به استان ابلاغ شده است.اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در سال 97 نیز در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور برتر و مقام اول را کسب کرد.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :